Torutüübid

Allpool on välja toodud HAKA Plasti poolt toodetud surve ja survevabade torutüüpide lühikirjeldus ning kasutusala.

Tüüp 1

Tüüp 1 ehk kompakt on PE80, PE100, PE100-RC või PEHD REG toorainest valmistatud surve või survevaba toru. Tüüp 1 toru on ühekihiline, millele peale ekstrusiooni lisatakse ainult markeering. Tüüp 1 torud sobivad peamiselt paigaldamiseks avatud kaeviku meetodil v.a PE100-RC, mida võib paigaldada ka kinnistel meetoditel. Tüüp 1 survetoru saab ühendada põkk- ja elektrikeevismeetodil. 

Tüüp 2

Tüüp 2 ehk koekstrudeeritud on kahest toorainest ekstrusiooni teel toodetud kahekihiline surve või survevaba toru. Ekstrusiooni käigus lisatakse esimesele kihile teine kiht sama või sarnaste füüsikaliste omadustega toorainet ning mõlemad toorained sulavad omavahel kokku, kuid standardi EN12201-2-2011+A1-2013 järgi loetakse seda endiselt kahekihiliseks. Eelpool nimetatud standardis ei ole määratud tüüp 2 toru kihtide paksust, selle valib tootja ise. Teine ehk välimine kiht on tihtipeale õhem ning teist värvi kui esimene ehk sisemine kiht. Välimise kihi värvus näitab surve või survevaba toru kasutusala. Näiteks sinine värv tähistab vee survetoru ja pruun värv tähistab kanalisatsiooni survetoru. Tüüp 2 survevaba toru on HAKA Plasti valikus näiteks kaablikaitsetoru. Erinevalt PP kattega (tüüp 3) survetorust, ei ole võimalik tüüp 2 surve või survevaba toru kihte üksteisest eraldada. Kui on kasutatud PE100-RC toorainet siis võib tüüp 2 survetoru paigaldada ka avatud kaevikus otse kaeviku põhja ilma killustiku padjata. Kui kriimu või vigastust on näha, tuleb meeles pidada, et vigastus ei tohi olla sügavam kui 10% toru nominaalseinapaksusest (kehtib survetoru puhul). Tüüp 2 survetoru saab ühendada põkk- ja elektrikeevismeetodil.

Tüüp 3

Tüüp 3 on PE100-RC + PP toorainetest toodetud tüüp 1 survetoru, millele on ekstrusiooni teel lisatud välimine kiht polüpropüleenist (PP), et kaitsta sisemist survetoru raskemates paigaldustingimustes. Erinevalt tüüp 2 torust ei sula tüüp 3 kihid omavahel kokku vaid PP kiht nakkub PE torule, kuna tegemist on füüsikaliselt erinevate toorainetega ja PP kiht lisatakse tüüp 1 torule ekstrusiooni hilisemas etapis. Tüüp 3 survetorud sobivad eriti hästi kinniste paigaldusmeetodite jaoks, näiteks suundpuurimine, kus on suur oht, et paigaldamise ajal võib survetoru kahjustada saada. HAKA Plasti tüüp 3 survetoru välimine PP kiht on kooritav, et võimaldada PE elektrtikeevismuhvil või -liitmikul otse PE survetoruga sulanduda. Kooritav kiht on täiendav eelis, kuna see hoiab PE-pinna elektrikeevise jaoks puhtana ning tervena. Tüüp 3 survetoru saab ka põkk-keevitada kui eemaldada välimine PP kate keevituse koha pealt. 

© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee

veebipark.ee
EAS

HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.