© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee

veebipark.ee

PE gaasitorude sertifitseerimine vastavalt PAS (Publicly Available Specification) 1075 ja EN-1555 nõudmistele summas 14168 eurot. Toetust rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

EAS

HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.